Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

ochranári

Spojená škola, Matuškova 1631, Dolný Kubín, Žilinský kraj

Skupinu tvoria žiaci špeciálnej základnej školy so záujmom o ochranu prírody.

  • Mgr. Mária Škutová Mgr. Mária Škutová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality

Články prieskumnej skupiny