Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Podhoráčik

Základná škola, Podhorany 109, Podhorany, Prešovský kraj

Skupina je zložená zo žiakov 3. a 4. ročníka, ktorých trápi problematika ochrany prírody a majú záujem sa zapájať do projektov s environmentálnym pôsobením.

  • PaedDr.  Jozef Taiš PaedDr. Jozef Taiš
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality