Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Ochranári

Základná škola, Pohraničná 9, Komárno, Nitriansky kraj

skupina environadšencov od veku od 7 do 15 rokov, ktorým záleží na živote na našej planéte

  • Katarína Bugáňová Katarína Bugáňová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality