Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

S lupou do prírody

CVČ Včielka - environmentálny krúžok , Športovcov 904, Púchov, Trenčiansky kraj

Pracujeme v CVČ Včielka v krúžku S lupou do prírody, chodíme do prírody a tento rok sa zameriavame na stromy a kríky ako zdroj potravy pre zvieratá a ľudí v meste. Chceme zmapovať najbližšie okolie CVČ a mesto Púchov. V zime sa sústredíme na vtáctvo pomocou stôp a na jar budeme sledovať hlasy a doplníme si pobytové stopy.

  • Ing. Gabriela Támová Ing. Gabriela Támová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality