Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Lesňáci

Cirkevná základná škola, 9. mája 7, Sabinov, Prešovský kraj

Prieskumníci zo Sabinova, ktorí majú veľmi radi prírodu a majú chuť poznávať prostredie v ktorom žijú. Vždy je čo objavovať.

  • Bc. Jozef Kovalík Bc. Jozef Kovalík
  • Benjamín Pribula Benjamín Pribula
  • Hugo Pribula Hugo Pribula
  • Matej  Cehelský Matej Cehelský
  • Radoslav Ernst Radoslav Ernst

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Starý les
  • Šanec a okolie