Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

2zslv

Základná škola, Sv. Michala 42, Levice, Nitriansky kraj

Žiaci základnej školy, ktorí sa zaoberajú prírodou vrámci predmetu environmentálna výchova.

  • PaedDr. Peter Varga PaedDr. Peter Varga
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality