Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

ZŠ s MŠ Drahovce

MŠ pri ZŠ, Hlavná 127, Drahovce, Trnavský kraj

  • Mgr. Zuzana Bokorová Mgr. Zuzana Bokorová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality