Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Bukovica

Základná škola, Bukovecká 17, Košice - Nad jazerom, Košický kraj

Deti sú žiakmi ZŠ Bukovecká 17, Košice. V blízkosti školy sa nachádzajú nádherné lesy, lúky, jazero, ktoré by sme s deťmi chceli preskúmať.

 • JUDr. Štefánia Guttová JUDr. Štefánia Guttová
 • Diana Bandurová Diana Bandurová
 • Jela Kmecová Jela Kmecová
 • július pichler július pichler
 • Liuška Čelková Liuška Čelková
 • Natália Antalová Natália Antalová
 • Nina Výrostová Nina Výrostová
 • Rudolf Čelko Rudolf Čelko
 • Viktória Guttová Viktória Guttová
 • Zoja Kmecová Zoja Kmecová

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • 30.09.2017 Heringeš Zlatobyľ kanadská
 • Heringeš
 • 30.09.2017 Heringeš Zlatobyľ kanadská
 • 30.09.2017 Heringeš
 • 30.09.2017 Heringeš
 • 30.09.2017 Heringeš
 • Heringeš

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny