Na túru s Naturou

Prieskumné skupiny

Bukovica

Základná škola, Bukovecká 17, Košice - Nad jazerom, Košický kraj

Deti sú žiakmi ZŠ Bukovecká 17, Košice. V blízkosti školy sa nachádzajú nádherné lesy, lúky, jazero, ktoré by sme s deťmi chceli preskúmať.

  • JUDr. Štefánia Guttová JUDr. Štefánia Guttová
  • Diana Bandurová Diana Bandurová
  • július pichler július pichler
  • Liuška  Čelková Liuška Čelková
  • Natália Antalová Natália Antalová
  • Nina Výrostová Nina Výrostová
  • Rudolf Čelko Rudolf Čelko
  • Viktória Guttová Viktória Guttová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality