Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

lastovička

Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec, Banskobystrický kraj

žiaci 6. ročníka s rozčíreným vyučovaním matematiky

  • viera malčeková viera malčeková
  • jana  obročníková jana obročníková
  • miki šimonek miki šimonek
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality