Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Mladí vedci

Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok, Žilinský kraj

  • Mgr. Daniela Babicová Mgr. Daniela Babicová
  • Anna Gállyová Anna Gállyová
  • Boris Babic Boris Babic
  • Dominik Lišiak Dominik Lišiak
  • Ingrid Oravcová Ingrid Oravcová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality