Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

FL-áci

Stredná zdravotn. škola, Farská 23, Nitra, Nitriansky kraj

Žiaci 1. ročníka SZŠ Nitra odbor farmaceutický laborant.

  • Pharmdr. Jana Szaboova Pharmdr. Jana Szaboova
  • Adam Krajci Adam Krajci
  • Denisa Penzešová Denisa Penzešová
  • Klaudia Košťálová Klaudia Košťálová
  • Kristína Nováková Kristína Nováková
  • Silvia Janegová Silvia Janegová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality