Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Kremence

Základná škola, Vrbov 266, Vrbov, Prešovský kraj

Sme skupina žiakov, ktorých zaujíma príroda…záleží nám na našom okolí a chceme byť aktívni v ochrane prírody a všetkého živého v nej.

  • RNDr. Tatiana Grandová RNDr. Tatiana Grandová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality