Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

MORUŠA

Základná škola, Štiavnická cesta 26, Pukanec, Nitriansky kraj

Kolektív žiakov ZŠ Pukanec, ktorí pracujú v krúžku Mladý záhradkár a majú záujem spoznávať rastliny a život rastlín. Už niekoľko rokov sa zúčastňujú aj celoslovenskej súťaže Mladý záhradkár v Piešťanoch. Starajú sa o rastlinstvo v areáli našej školy a navštevujú miestnych pestovateľov ovocia a zeleniny. Tam majú tiež svoju hriadku, kde pestujú zeleninu.

  • Ing. Eliška Pacherová Ing. Eliška Pacherová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality