Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Mladí prírodovedci

Základná škola s VJM, J. Jesenského 41, Levice, Nitriansky kraj

Ide o skupinu žiakov 5. ročníka, ktorí sa veľmi zaujímajú o prírodu, environmentálnu výchovu. Zaujímajú ich deje v prírode, rastliny, živočíchy.

  • RNDr. Terézia Gálusová, PhD. RNDr. Terézia Gálusová, PhD.
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality