Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Zelenáči

Základná škola s MŠ, Hlavná 804, Podolie, Trenčiansky kraj

Skupinu tvoria žiaci prírodovedného krúžku „Mladý ekovedec“.

  • Mgr. Monika Muľová Mgr. Monika Muľová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality