Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

salamandra

Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec, Banskobystrický kraj

žiaci 6. ročníka s rozšíreným vyučovaním matematiky

  • viera malčeková viera malčeková
  • ervin  meszaroš ervin meszaroš
  • ján kaplán ján kaplán
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality