Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Naturáci

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde, Košický kraj

Sme žiakmi základnej školy, sme zapojení do programu Zelená škola a do prírody chodiť nás baví. Invázne rastliny v obci máme a radi ich zmonitorujeme.

  • Ing. Eva Tóthová Ing. Eva Tóthová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality