Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Mladí prírodovedci

Mestská základná škola, Lipová 2, Rajec, Žilinský kraj

  • Ing. Martina Fraštiová Ing. Martina Fraštiová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality