Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

bublifuk

Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava - Karlova Ves, Bratislavský kraj

Skupina vrámci žiakov našej školy, Spojenej školy Tilgnerovej :)

  • RNDr Katarína Kresáňová, PhD RNDr Katarína Kresáňová, PhD

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Bratislava, Dúbravka