Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Mudronkáči

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin, Žilinský kraj

Radovan Tokár, 9. ročník Martina Bateľová, 9. ročník Adam Vargončík, 9. ročník

  • Mgr. Lenka Lacková Mgr. Lenka Lacková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality