Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

traja prieskumníci

Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina, Žilinský kraj

Barbora Frniaková, Dominika Kallayová, Tomáš Kormančík – žiaci septimy GSF v Žiline

  • PhDr. Anna  Poláčková PhDr. Anna Poláčková
  • Barbora  Frniaková Barbora Frniaková
  • Dominika  Kallayová Dominika Kallayová
  • Tomáš  Kormančík Tomáš Kormančík

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Hôrky

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny