Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

päť výskumníkov

Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina, Žilinský kraj

Karolína Heinrichová, Ivona Feiková, Ivana Mikšíková, Mária Kožíková, Lýdia Jakubjaková – žiačky septimy GSF v Žiline

 • PhDr. Anna Poláčková PhDr. Anna Poláčková
 • Ivana Mikšíková Ivana Mikšíková
 • Ivona Feiková Ivona Feiková
 • Karolína Heinrichová Karolína Heinrichová
 • Lýdia Jakubjaková Lýdia Jakubjaková
 • Mária Kožíková Mária Kožíková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Park Sad na Studničkách