Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

šafranice

Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina, Žilinský kraj

Katarína Kekelyová, Katarína Jankovská, Katarína Kmeťová a Alexandra Hulíková

  • PhDr. Anna  Poláčková PhDr. Anna Poláčková
  • Alexandra  Hulíková Alexandra Hulíková
  • Katarína  Jankovská Katarína Jankovská
  • Katarína  Kekelyová Katarína Kekelyová
  • Katarína  Kmeťová Katarína Kmeťová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality