Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

plumbum

Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina, Žilinský kraj

Sofia Hrenáková a Mária Eva Pecková – žiačky 3.A GSF v Žiline

  • PhDr. Anna  Poláčková PhDr. Anna Poláčková
  • Mária Eva  Pecková Mária Eva Pecková
  • Sofia  Hrenáková Sofia Hrenáková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality