Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

púpavy

Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina, Žilinský kraj

Karolína Dikošová, Alžbeta Švrndová, Ema Švrndová, Rudolg Šipčiak – žiaci 3.A GSF v Žiline

  • PhDr. Anna  Poláčková PhDr. Anna Poláčková
  • Alžbeta  Škvrndová Alžbeta Škvrndová
  • Ema  Škvrndova Ema Škvrndova
  • Karolína  Dikošová Karolína Dikošová
  • Rudolf  Šipčiak Rudolf Šipčiak
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality