Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Horobežci

Súkromná základná škola, Štiavnická cesta 80, Ružomberok, Žilinský kraj

Skupina 21 žiakov II. stupňa ZŠ ktorý majú radi pobyt v prírode. Počas výletov pozorujeme prírodu, faunu a flóru, zameriavame sa i na negatívne vplyvy človeka na prírodu a možnosti jej ochrany.

  • Ing. Jozef Macko, PhD. Ing. Jozef Macko, PhD.
  • Adrian Trnka Adrian Trnka
  • Erika Macková Erika Macková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality