Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Ďatelinky

Gymnázium sv. Františka, J. M. Hurbana 44, Žilina, Žilinský kraj

Nikola Sňahničanová, Petra Halušková, Stanislava Pekárová – žiačky septimy GSF

  • PhDr. Anna  Poláčková PhDr. Anna Poláčková
  • Nikola  Sňahničanová Nikola Sňahničanová
  • Petra  Halušková Petra Halušková
  • Stanislava Pekárová Stanislava Pekárová

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Varín Brehy

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny