Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

GABNO

Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo, Žilinský kraj

  • RNDr. Gabriela Michaľáková RNDr. Gabriela Michaľáková
  • Dalibor Vrábeľ Dalibor Vrábeľ
  • Mikuláš Šustek Mikuláš Šustek
  • Tomáš Kocúr Tomáš Kocúr

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Zákamenné Poriečie