Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Nature-children

Základná škola, J. Mudrocha 1343/19, Senica, Trnavský kraj

Prieskumnú skupinu tvoria žiaci od 5. až po 8. ročník, ktorí navštevujú záujmovú krúžkovú činnosť „Spoznávame prírodu“. Sú to veľmi šikovní žiaci, ktorí majú radi prírodu.

  • Mgr. Martina Dvorská Mgr. Martina Dvorská
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality