Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Svodínska Dobra

Základná škola, Školská 2, Svodín, Nitriansky kraj

Názov pochádza z názvu potokov,ktoré prechádzajú cez obec.

 • PaedDr. Karol Krško PaedDr. Karol Krško
 • Alex Nothart Alex Nothart
 • Anton Grentek Anton Grentek
 • Boris Kun Boris Kun
 • Filip Filip                        Bíly Filip Filip Bíly
 • Karol Krško Karol Krško
 • Mária Pastoreková Mária Pastoreková
 • Monika    Farkašová Monika Farkašová

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Ludinský les.
 • Nalláz.

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny

Články prieskumnej skupiny