Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Turisti

Základná škola s MŠ, Gemerský Jablonec 244, Gemerský Jablonec, Banskobystrický kraj

  • PaedDr. Estera Kovácsová PaedDr. Estera Kovácsová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality