Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Invazistky

Základná škola, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom, Banskobystrický kraj

Skupinka pozostáva, zatiaľ, zo 4 členiek- nadšeniek, ktoré majú záujem poznávať a ochraňovať prírodu

  • Mgr. Ingrid Citterbergová Mgr. Ingrid Citterbergová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality