Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

GYMSU

Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany, Nitriansky kraj

Prieskumná skupina je aktuálne tvorená žiakmi gymnázia v Šuranoch. Prevažne sú to žiaci 1. a 2. ročníka.

 • PaedDr. Alexandra Danczi PaedDr. Alexandra Danczi
 • Adam Demeter Adam Demeter
 • Adrián Berlík Adrián Berlík
 • Adrián Berlík Adrián Berlík
 • Dominik Bórik Dominik Bórik
 • Dominika Kováčová Dominika Kováčová
 • Erika Zeleňáková Erika Zeleňáková
 • Krištof Mojzes Krištof Mojzes
 • Lenka Černáková Lenka Černáková
 • Lucia Biharyová Lucia Biharyová
 • Marian Bartišek Marian Bartišek
 • Natália Lehocká Natália Lehocká
 • Natália Kováčová Natália Kováčová
 • Peter Kovács Peter Kovács
 • Sabína Hádeková Sabína Hádeková
 • Samuel Hagan Samuel Hagan
 • Simona Horváthová Simona Horváthová
 • Veronika Kanásová Veronika Kanásová
 • Veronika Kukelova Veronika Kukelova
 • Viktória Sepešiová Viktória Sepešiová

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Černík
 • Hulský háj
 • Nové Zámky- PRI BANI
 • Šurany - Nitriansky Hrádok
 • Komjatice_park a okolie
 • Šurany_TONA štrkovisko