Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Orlíček2

Základná škola, Vyšný Orlík 84, Vyšný Orlík, Prešovský kraj

V prieskumnej skupine je 12 detí, 1.- 4. ročníka ZŠ, ktorá sa zaujíma o rôzne biotopy vo svojom okolí.

 • Bc. Milana Gibová Bc. Milana Gibová
 • Barbora Grundzová Barbora Grundzová
 • Branislav Bilý Branislav Bilý
 • Denisa Pohlodková Denisa Pohlodková
 • Liliana Samková Liliana Samková
 • Martin Grundza Martin Grundza
 • Natália Billá Natália Billá
 • Peter Rozdilský Peter Rozdilský
 • Peter Vyravec Peter Vyravec
 • Petronela Kováčová Petronela Kováčová
 • René Miko René Miko
 • Vanesa Siváková Vanesa Siváková
 • Vladimír Grundza Vladimír Grundza

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Riečka 2

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny