Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

gjgt2

Gymnázium JGT, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

  • Mgr. Nina Dvorská Mgr. Nina Dvorská
  • Ema Turcajová Ema Turcajová
  • Katarína Sokáčová Katarína Sokáčová
  • Laura Beláková Laura Beláková
  • Lucia Jóbová Lucia Jóbová
  • Lucia Kobíková Lucia Kobíková
  • Viktória Vašinová Viktória Vašinová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality