Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

M

Gymnázium JGT, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

  • Mgr. Nina Dvorská Mgr. Nina Dvorská
  • Gabika Repková Gabika Repková
  • Laura Dianišková Laura Dianišková
  • Laura Kmeťová Laura Kmeťová
  • Lea Schindlerová Lea Schindlerová
  • Maťka Kollová Maťka Kollová
  • Vilma Kačíková Vilma Kačíková
  • Zuzka Vysoká Zuzka Vysoká
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality