Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

helianthus1

Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie 3, Nové Zámky, Nitriansky kraj

 • Mgr. Anita Szabó Révész Mgr. Anita Szabó Révész
 • Bianka Csermák Bianka Csermák
 • Dorka Szarka Dorka Szarka
 • Eszter Varga Eszter Varga
 • Gréta Csere Gréta Csere
 • Laura Lacza Laura Lacza
 • Rita Kacsinecz Rita Kacsinecz
 • Viktória Gubo Viktória Gubo
 • Vivien Valaska Vivien Valaska

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • parkovisko pri ceste Turecká
 • školský dvor
 • bývalé záhrady pri ceste Tabaková
 • breh rieky Nitra
 • Námestie republiky

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny