Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Sojka

Základná škola s MŠ, Horná Ves 360, Horná Ves, Trenčiansky kraj

Skupinu sme založili pri našej ZŠ v rámci prírodovedného krúžku. Jej členmi sú žiaci 6. až 9. ročníka.

 • Ing. Jana Zajacová Ing. Jana Zajacová
 • Július Kollár Július Kollár
 • Katarina Matiašova Katarina Matiašova
 • Miroslav Jankula Miroslav Jankula
 • Pavel Zajac Pavel Zajac
 • Peter Bilčík Peter Bilčík
 • Roman Poliak Roman Poliak

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Pacov - Pod posedom
 • Dobrolín
 • Pod Žarnovom

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny