Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Zelení detektívi

Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad, Prešovský kraj

Sme členovia environmentálneho krúžku – žiaci piateho až ôsmeho ročníka. Spája nás záujem o prírodu.

 • Mgr. Darina Bergmannová Mgr. Darina Bergmannová
 • Diana Valenčíková Diana Valenčíková
 • Katarína Pichnarčíková Katarína Pichnarčíková
 • Lukáš Lešičko Lukáš Lešičko
 • Miroslava Ambrúžová Miroslava Ambrúžová
 • Natália Babičová Natália Babičová
 • Nikola Magerová Nikola Magerová
 • Tamara Becková Tamara Becková
 • Tatiana Živčáková Tatiana Živčáková

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • Pod Babou
 • Pri jazere

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny