Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Slnečnice

Základná škola, Somotor 41, Somotor, Košický kraj

Sme malá skupinka žiakov, ktorá rada trávi čas v prírode a sleduje premeny prírody. Zaujímame sa aj o ochranu životného prostredia a snažíme sa o to, aby aj naši rodičia a všetci obyvatelia obce boli informovaní o nepriaznivom stave životného prostredia v našom okolí a aby sa oboznámili s krásami okolia.

  • Mgr. Tunde Zrebňáková Mgr. Tunde Zrebňáková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality