Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Poznávací krúžok

Základná škola s MŠ, Kotešová 378, Kotešová, Žilinský kraj

Žiaci II. stupňa základnej školy.

  • Mgr. Monika Bogáňová Mgr. Monika Bogáňová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality