Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Mladí reportéri

Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov, Trenčiansky kraj

  • RNDr. Jaromír Flaškár RNDr. Jaromír Flaškár
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality