Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

kukučky

Cirkevná základná škola, Nám. Andreja Škrábika 5, Rajec, Žilinský kraj

žiaci so záujmom o prírodu, častí návštevníci prírody

  • Ing. Katarína Žideková Ing. Katarína Žideková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality