Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

5.A

Základná škola s MŠ, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, Prešovský kraj

  • Mgr. Ondrej Balogh Mgr. Ondrej Balogh
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality