Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Zelení pátrači

Stredná záhradnícka škola, Brezová 2, Piešťany, Trnavský kraj

Skupina pozostáva zo žiakov I. ročníka

  • Ing. Iveta Jakubcová Ing. Iveta Jakubcová
  • Kristína Gaššová Kristína Gaššová
  • Tomáš Pápay Tomáš Pápay
  • Zuzana Chnápková Zuzana Chnápková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality