Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Zvedavci

Základná škola, Čápor 1085, Cabaj - Čápor, Nitriansky kraj

  • Mgr. Daniela Hodásová Mgr. Daniela Hodásová
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality