Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Mravce

Základná škola, Ostrovná 1, Košťany nad Turcom, Žilinský kraj

Žiaci 4. ročníka – 4 chlapci a 10 dievčat

  • Claudia Geryková, Mgr. Claudia Geryková, Mgr.
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality