Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Zborovskí žiaci

Základná škola s MŠ, Zborov nad Bystricou 604, Zborov nad Bystricou, Žilinský kraj

Skupinu tvoria žiaci 6.ročníka našej školy, ktorý majú kladný vzťah k prírode a voľný čas venujú jej pozorovaniu, skúmaniu a pobytu v nej. Spolu 2 triedy t.j 32 žiakov.

  • Mgr. Marta Stasinkova Mgr. Marta Stasinkova
  • Aneta  Petreková Aneta Petreková
  • Anna  Gruberová Anna Gruberová
  • Bianka Harnasová Bianka Harnasová
  • Larisa Šadibolová Larisa Šadibolová
  • Laura Riečičiarová Laura Riečičiarová

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Breh rieky Bystrice

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny