Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

ENPK Pruské

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské, Trenčiansky kraj

Sme 4 dievčatá, žiačky 1.A triedy Strednej odbornej školy v Pruskom. Myslíme Eko-logicky, zaujíma nás príroda, životné prostredie.

  • Ing. Katarína Svorčíková Ing. Katarína Svorčíková
Skupina nemá ešte pridané žiadne lokality