Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Orly

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

Sme šikovní šiestaci, ktorých zaujíma príroda a veľmi baví biológia.

  • Mgr. Beáta Fülöpová Mgr. Beáta Fülöpová
  • Laura Segedyová Laura Segedyová
  • Lenka Ferenczová Lenka Ferenczová
  • Lukáš  Ferencz Lukáš Ferencz
  • Martin Kováč Martin Kováč
  • Miroslav Szepessy Miroslav Szepessy
  • Natália Beňová Natália Beňová
  • Ondrej Beňo Ondrej Beňo

Mapované lokality prieskumnej skupiny

  • Kurinec

Najnovšie nájdené druhy prieskumnej skupiny